ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

ВСТУП

Молекулярна фізика вивчає та властивості тіл і явища, що зумовлені їх внутрішньою атомно-молекулярною будовою та рухом і взаємодією атомів і молекул. Загальні закони та методи дослідження молекулярної фізики є придатними й ляо систем, які складаються з часток інших типів, до прикладу, вільних електронів у металах, або плазми, – газу, що складається з електронів та іонів. Тому слова "атом" і "молекула" далі слід розуміти як узагальнені терміни, що означають будь-які мікрочастинки, котрі визначають внутрішню будову системи.

У молекулярних системах кількість атомів чи молекул є така велика (в 1 см3 твердої або рідкої речовини міститься біля 1023 молекул), що внутрішні властивості тіл принципово не можна вивчати методами механіки. Тому в молекулярній фізиці для цього використовуються власні специфічні методи  – молекулярно-кінетичний і термодинамічний. Перший ґрунтується на аналізі властивостей і поведінки окремих молекул, а другий – на загальних закономірностях, що не залежать від подробиць внутрішньої будови речовини. Відповідно, молекулярна фізика традиційно поділяється на молекулярно-кінетичну теорію та термодинаміку. Проте слід зазначити, що такий поділ є доволі умовним, оскільки обидва методи є тісно взаємопов'язані й доповнюють один одного.

У молекулярній фізиці фізиці розглядаються різні агрегатні стани речовини (газоподібний, рідкий та твердий) і переходи між ними. Відповідно, до даного посібника включено наступні розділи:

Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів  та  задач для самостійного розв'язування. При цьому перед початком роботи слід відновити в пам'яті рекомендації з організації розв'язування задач та відомі спрощення й наближення, що приймаються в текстах умов за умовчанням.

Для перевірки засвоєння матеріалів розділу можна пройти тестування, але для цього необхідно зареєструватися в адміністраторів сайту.