Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ВСТУП

Коливаннями називають фізичні процеси, що в тій або іншій мірі регулярно повторюються з часом. Наочним прикладом можуть служити механічні коливання – такі рухи тіла відносно положення рівноваги, при яких відхилення від положення рівноваги, напрямок швидкості та інші характеристики руху багаторазово змінюються на протилежні.

У речовині частинки пов'язані між собою. Тому будь-яке збурення, створене в одному місці, передається сусіднім частинкам, від них – до їх "сусідів" і т.д. (Збуреннями називають різкі відхилення характеристик середовища від їх рівноважних значень). У результаті виникає хвильовий рух або хвиля.

Хвилею називається поширення збурень у просторі з плином часу.

Коливання і хвилі можуть мати різну фізичну природу. Так, спостерігаються і широко використовуються людиною не тільки механічні, але й електромагнітні коливання та хвилі. При цьому виявляється, що як коливання, так і хвилі будь-якої природи мають єдині загальні властивості й описуються математично ідентичними загальними рівняннями і формулами. З цієї причини фізика коливань і хвиль утворює важливий самостійний розділ фізичної науки.

Далі коротко розглянуті основні властивості коливальних і хвильових процесів:

13. Механічні коливання

14. Електромагнітні коливання. Змінний струм

15. Хвилі