Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Гідростатичний тиск. Сполучені посудини

Рівень А

6.13.

Визначити гідростатичний тиск на стінку на відстані 10 см від дна циліндричного відра внутрішнім діаметром 25 см, в якому міститься 12 л води (густина 1 г/см3). [1,4 кПа]

6.14.

У циліндричну посудину площею дна 100 см2, налили шар води (густина 1 г/см3) та шар  машинного масла (густина 0,75 г/см3) завтовшки по 10 см. Визначити загальний тиск на дно посудини при атмосферному тиску 100 кПа. [101,75 кПа]

6.15.

У циліндричній посудині з однаковою масою води та ртуті загальна висота рівня рідин  складає 143 см. Визначити гідростатичний тиск на дно посудини. [≈26,6 кПа]

6.16.

У коліна однакових сполучених посудин із ртуттю наливають в одне воду , а в інше бензин так, що їхні верхні рівні  зрівнюються. Визначити різницю рівнів ртуті в колінах, якщо висота стовпчика води складає 21,5 см? Густина бензину 0,7 г/см3. [4,5 мм]

6.17

У циліндричних сполучених посудинах із внутрішніми діаметрами 3 см і 7 см міститься вода. Знайти, на скільки понизиться рівень води у вужчому коліні, якщо в нього налити 80 г олії. [≈9,6 см]

6.18.

При опусканні малого поршня гідравлічного преса на 20 см платформа (великий поршень) підіймається на 1 см. Визначити силу тиску на вміщену в прес деталь при прикладанні до малого поршня сили 500 Н. [10 МН]

6.19.

При підніманні вантажу масою 2 т гідравлічним підйомником за 10 ходів малого поршня виконали роботу 40 Дж. Визначити відношення площ його поршнів, якщо робочий хід малого поршня складає 10 см. [500]

6.20.

У вертикальний циліндр із водою (густина 1 г/см3), що має дно площею 100 см2, повільно опускають до встановлення рівноваги поршень масою 2,4 кг із вертикальною трубкою перерізом 20 см2. Визначити, на яку висоту підніметься вода в трубці за відсутності тертя. [30 см]

6.21.

Визначити товщину шару технічної олії (густина  800 кг/м3), який треба залити в одне коліно U-подібної трубки із ртуттю (густина  13,6 г/см3), аби її рівень в іншому піднявся 1,6 см?  [27,2 см]

6.22.

У циліндричних сполучених посудинах, внутрішні радіуси котрих відрізняються вдвічі, міститься вода (густина 1 г/см3). Визначити зміну рівня води у ширшому коліні після того, як у вужче залили шар гасу (густина 800 кг/м3) товщиною 20 см. [3,2 см]

6.23.

В одне коліно U-подібної трубки зі ртуттю наливають шар гасу товщини 20 см, а в інше — шар води товщини 10 см. Визначити різницю рівнів ртуті в трубці. Густини: вода 1 г/см3, гас 0,8 г/см3, ртуть 13,6 г/см3. [4,4 мм]

 

 

Рівень Б
6.24. Визначити силу, з якою вода тисне на ворота шлюзу шириною 20 м, якщо рівень води у камері шлюзу становить 10 м. [1 МН]
6.25.

На столі стоїть тонкостінна циліндрична посудина з діаметром 8 см і масою 1 кг. Визначити, якої висоти шар води слід залити в посудину воду, аби тиск на стіл дорівнював 4 кПа.[20 см]

6.26.

Визначити, з якої найбільшої глибини можна відкачувати воду поршневим насосом при атмосферному тиску 100 кПа. [10 м]

6.27.

У два сполучені циліндри з однаковою площею поперечного перерізу S залили рідину густиною ρ. Визначити зміну Δh рівнів рідини в посудинах, коли в одне з колін помістити брусок маси m, який не тоне. [Δh = (m/ρS)]

6.28.

У водоймі закріплено вертикальну трубу з поршнем площею 5 дм2 і масою 2 кг, який торкається поверхні води. Визначити, яку роботу слід виконати, аби підняти поршень на висоту 15 м при атмосферному тиску 100 кПа.  [50,3 кДж]

6.29.

Висота стовпа рідини у циліндричній посудині дорівнює 10 см. Визначити діаметр дна посудини, якщо рідина з однаковою силою  тисне на її дно та бічну поверхню. [20 см]

6.30.

У відкриту трубку перерізом 2 см2, занурену одним кінцем у воду (густина 1000 кг/м3), налили 72 г олії (густина 900 кг/м3). Визначити відстань між вільними поверхнями рідин. [4 см]

6.31.

В одну з трьох однакових сполучених посудин із водою  (густина 1 г/см3) доливають шар гасу  устина 0,8 г/см3) завтовшки 30 см. На скільки підніметься рівень води в інших посудинах?  [8см]