Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Частина II. ХВИЛІ

Коливання  як такі є локальним процесом, місце протікання якого обмежується розташуванням і розмірами коливальної системи, до прикладу, маятника чи коливального контура. Але за відповідних умов коливання та інші збурення від місця виникнення поширюються по всіх доступних напрямках, охоплюючи все більшу область простору.

Поширення збурень у просторі з плином часу називається хвильовим процесом, або просто хвилею.

(Примітка. Збуреннями називаються різкі локальні відхилення системи від рівноважного тану). 

Визначальною властивістю хвиль є їхня здатність переносити енергію. Достатньо вказати, що цій властивості ми завдячуємо самим своїм існуванням. В усьому іншому хвилі мають багато спільного з локальними коливаннями. Зокрема, хвилі різної природи мають спільні загальні властивості й описуються за допомогою єдиного математичного апарату.  Далі розглядаються такі питання:

1. Загальні властивості гармонічних хвиль

2. Пружні хвилі

3. Електромагнітні хвилі