Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. МЕХАНІКА

IІІ. ДИНАМІКА СИСТЕМИ

На практиці найчастіше доводиться мати справу не з окремим тілом (матеріальною точкою), а із системою, тобто з виділеною сукупністю частинок або тіл, які певним чином взаємодіють між собою та з тілами, що не включені до складу системи. Останні звуться зовнішніми тілами[1]. Відповідно й сили, що діють на тіла системи, поділяють на внутрішні та зовнішні. При цьому, коли на тіла системи не діють зовнішні сили, вона називається ізольованою, або замкненою.

Рух кожного тіла визначається діючими на нього силами і є підпорядкований законам Ньютона. Але в системі, через неперервну зміну взаємного розташування та швидкостей тіл, внутрішні сили є невизначеними. З цієї причини навіть для  системи з трьох тіл рівняння  руху (розділ ІІ, (1.7)) принципово не мають точних розв’язків. Тому при дослідженні систем особливого значення набувають величини, поведінка котрих не залежить від складу системи та внутрішніх взаємодій у ній.  Далі розглядаються наступні питання механіки систем:

1.  Імпульс системи

2. Центр мас

[1] Вибір тіл, які включаються до системи і які розглядаються як зовнішні, не є наперед заданим, він визначається поставленими задачами.